master's thesis
Eksperimentalna i numerička analiza ljuljanja krutog bloka uslijed harmonijskog pomicanja podloge

Morana Krulić (2016)
University of Rijeka
Faculty of Civil Engineering in Rijeka