specijalistički diplomski stručni
Analiza cestovnog sustava Istarske županije

Luka Breščić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci