specijalistički diplomski stručni
Analiza varijantnih rješenja lukobrana u luci Vele Srakane

Viktor Radetić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci