diplomski rad
Proračun i dimenzioniranje kritičnih područja konstrukcije armiranobetonske poslovne zgrade izložene djelovanju potresa

Matea Šamanić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci