diplomski rad
Analiza promjene koeficijenta otjecanja u toku godine za sliv Slanog potoka

Ernesto Rosanda (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci