specijalistički diplomski stručni
Analiza varijantnih rješenja komunalne lučice u Selcima ispred hotela Marina

Ante Milat (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci