diplomski rad
Idejno rješenje odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Hreljin

Doris Kalc (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci