specijalistički diplomski stručni
Analiza opravdanosti primjene kružnog raskrižja na primjeru raskrižja u gradu Splitu

Domagoj Ćurić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci