specijalistički diplomski stručni
Nova hotelska izgradnja Opatije

Leonid Holjar (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci