specijalistički diplomski stručni
Analiza vodnih resursa vodovoda Pula

Blaž Petrić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci