završni rad
Poplave u slivu Save 2014. godine
uzroci i posljedice

Sara Kuzma (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci