specijalistički diplomski stručni
Projekt komunalne lučice na lokalitetu Selce

Davor Dugonjić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci