specijalistički diplomski stručni
Dimenzioniranje pojačanja savitljive kolničke konstrukcije

Josip Stjepanović (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci