specijalistički diplomski stručni
Dimenzioniranje varijantnih rješenja kolničke konstrukcije

Marko Kratofil (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci