specijalistički diplomski stručni
Postupak izrade i donošenja prostornog plana uređenja grada/općine na primjeru Grada Pazina

Ines Milotić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci