specijalistički diplomski stručni
Održivo gospodarenje otpadom – primjer otoka Krka

Ivan Kušt (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci