specijalistički diplomski stručni
Procjena utjecaja na okoliš kamenoloma - primjeri s područja Primorsko-goranske županije

Paulo Krmpotić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci