diplomski rad
Analiza stanja kolničkih konstrukcija autobusnih stajališta u gradu Rijeci i prijedlog sanacije na temelju različitih kategorija oštećenja

Miran Flego (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci