diplomski rad
Projekt armiranobetonske okvirne konstrukcije poslovne zgrade

Vedran Ciglarić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci