završni rad
Analiza vodnog režima izvora Kožljak i Plomin

Lena Vozila (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci