završni rad
Usporedba dinamičkog odziva jednorasponskog pješačkog mosta za različite modele dinamičkog pješačkog opterećenja za grupu pješaka i kontinuirani pješački tok

Andrea Škarić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci