završni rad
Proračun i nacrt armature potresno otpornog armiranobetonskog okvira skladišta

Franko Milovan (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci
Povezani objekti
Greda 114 - potres
PDF 143.44 KB
Greda 114 - vjetar
PDF 138.54 KB
Greda 211 - potres
PDF 152.34 KB
Greda 211 - vjetar
PDF 141.54 KB
Stupovi - potres
PDF 223.44 KB
Stupovi - vjetar
PDF 165.33 KB