specijalistički diplomski stručni
Procjena troškova ceste s malim prometnim opterećenjem

Ivan Sablić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci