specijalistički diplomski stručni
Prenamjena tradicionalne istarske kuće u objekt za turizam - naselje Beram

Matea Maurić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci