diplomski rad
Odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Lovranska Draga i Liganj - Tuliševica

Marko Negrić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci