specijalistički diplomski stručni
Analiza varijantnih rješenja marine u Iki

Aleksandar Aleksić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci