specijalistički diplomski stručni
Usporedba vodnog režima rijeka Like i Gacke

Antonija Marković (2014)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci