završni rad
Izrada ponude za izvođenje radova za odabrani objekt visokogradnje stambeno-poslovna građevina Nova Cesta u Zagrebu

Ivana Crnković (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci