završni rad
Valorizacija i poboljšanje dinamičkog pješačkog modela baziranog na nepokretnoj pulsirajućoj sili za provjeru graničnog stanja uporabljivosti pješačkih mostova

Sandra Baltić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci