specijalistički diplomski stručni
Pješački most na Rječini

Ljubica Maravić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci