završni rad
Izrada ponude za izvođenje radova za odabrani objekt niskogradnje
državna cesta D-37-dionica Petrinja-Gora - rekonstrukcija i obnova

Nikša Jukica (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci