završni rad
Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja za odabrani objekt visokogradnje - zamjenska stambena građevina u Divjakama (kod Skrada)

Bernard Mahovlić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci