završni rad
Dimenzioniranje armiranobetonskih greda naprezanih poprečnim silama

Mario Muža (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci