diplomski rad
Eksperimentalna i numerička dinamička analiza grednih nosača pod utjecajem nejednolike potresne pobude oslonaca

Ivan Hlača (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci