specijalistički diplomski stručni
Metodologija prijave infrastrukturnih projekata za ostvarivanje prava na sredstva Europskih fondova

Ivan Ribić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci