specijalistički diplomski stručni
Akti za građenje i uporabu građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola

Damir Butina (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci