specijalistički diplomski stručni
Prenamjena postojećeg objekta u kuću za odmor - primjer u općini Tinjan

Antonio Fabris (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci