specijalistički diplomski stručni
Pregled mjera za smirivanje prometa u naselju sa osvrtom na mjere primijenjene u Gradu Rovinju

Dukagjin Noka (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci