diplomski rad
Usporedba analitičkog i numeričkog proračuna vitkih ploča za međudjelovanja sila u ravnini i okomito na ravninu modela

Lidija Gros (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci