specijalistički diplomski stručni
Obnova psihijatrijske bolnice Rab

Ivan Kaćanski (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci