specijalistički diplomski stručni
Svjetionik Mlaka u Rijeci

Ivo Šutalo (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci