specijalistički diplomski stručni
Baze podataka u okviru sustava gospodarenja kolnicima

Igor Rajko (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci