specijalistički diplomski stručni
Analiza uređenja groblja Baška

Jure Lisak (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci