specijalistički diplomski stručni
Goli otok - prijedlog idejnog rješenja prenamjene

Ivan Pičuljan (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci