specijalistički diplomski stručni
Građevine za obranu od poplave u funkciji turizma Primorsko-goranske županije

Dino Randić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci