završni rad
Analiza utjecaja klimatskih promjena na značajke vodnih pojava - primjer vodotoka Karbune u slivu rijeke Raše

Aleksandra Daić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci