završni rad
Izrada projekta građenja za odabrani objekt visokogradnje - zamjena opreme u TS 20/0,4 kV "Autocamp"

Filip Milković (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci