specijalistički diplomski stručni
Apartmanski turistički sadržaji Vinodola

Anamaria Murn (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci