diplomski rad
Analiza hidrauličkih parametara za prošireno simulacijsko razdoblje vodoopskrbnog sustava naselja Banjole

Nikola Oroz (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci