završni rad
Utjecaj sferičnosti i zakrivljenosti na posmičnu čvrstoću pijeska

Sandra Štajdohar (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci